Colofon

Over deze site: www.harmonie-erica.nl

De internetsite van Harmonie Erica is een product van de internetredactie. De pagina’s worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten aan de webmaster. Aan inhoud op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Harmonie Erica is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Harmonie Erica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van de Harmonie Erica bevinden zich links naar externe websites. Harmonie Erica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar de website van Harmonie Erica

Linken naar pagina’s van Harmonie Erica is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Harmonie Erica toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is: http://www.harmonie-erica.nl, met als officiële beschrijving Harmonie Erica.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Harmonie Erica rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmonie Erica

Over Harmonie Erica

De vereniging

Al sinds 1895 wordt er in Mook muziek gemaakt door Harmonie Erica. In het begin als fanfare, later als harmonie. Dit houdt in dat tegenwoordig ook houtinstrumenten zoals dwarsfluit, klarinet en hobo een belangrijke plaats innemen binnen het orkest. Als voorbereiding op het spelen in het harmonieorkest, is er het leerlingenorkest. Door samen te musiceren leer je het meest en het is nog gezellig ook! Beide orkesten staan onder leiding van gekwalificeerde dirigenten.

Optredens en activiteiten

Harmonie Erica zorgt door het jaar heen binnen Mook en Molenhoek bij diverse gelegenheden voor de muzikale omlijsting, o.a. op Koninginnedag, bij gelegenheid van de 1e Communie, tijdens de dodenherdenking, bij de intocht van Sinterklaas en op verzoek bij 50-jarige bruiloften. Een aantal keren per jaar verzorgen we concerten, op diverse locaties binnen de gemeente. De vereniging organiseert een aantal acties verspreid over het jaar: oud-ijzer-actie, donateursacties, verkoop anjerloten en de rommelmarkt. Behalve dat deze acties goed zijn voor de clubkas, verhogen ze ook het teamgevoel en de gezelligheid.

Het orkest

Het harmonieorkest bestaat momenteel uit circa 55 spelende leden. Binnen het harmonieorkest streven we naar een evenwichtige bezetting van instrumenten. Daarom werken we met een muzikaal plan, waarin we bekijken aan welke instrumenten het orkest behoefte heeft en welke instrumenten er voorradig zijn.

Naast het harmonieorkest heeft Harmonie Erica een leerlingenorkest waarin muzikanten van alle leeftijden leren om samen te spelen. Het zelf bespelen van een instrument wordt geleerd in muzieklessen aan een muziekschool.

Repetities

Wij repeteren in de grote zaal van het “Gemeenschapshuis Mook”, Groesbeekseweg 3, Mook.

Leerlingenorkest:  vrijdagavond: 19.00 uur – 19.45 uur.

Harmonieorkest:    vrijdagavond: 20.00 uur – 22.00 uur.

Kom op vrijdagavond eens kijken en luisteren naar een repetitie van het leerlingenorkest en/of het harmonieorkest.

Informatie

Stuur een email naar mail@harmonie-erica.nl

Informatie kan ook via de voorzitter: Peter Leenders tel.: 024-696 1662.

Lid worden

Leerlingen die een instrument willen gaan bespelen, kunnen in overleg besluiten welk instrument voor hen het meest geschikt is en wat binnen het orkest het beste past. Indien je besluit als lid van Harmonie Erica muziekles te willen volgen, krijg je via de vereniging van de gemeente Mook en Middelaar een subsidie op de leskosten. Voorwaarden zijn:

  • de leerling is 8 jaar of ouder;
  • de les heeft tot doel een erkend HAFA-diploma (A, B of C) te behalen (voor diploma D kan een individuele regeling getroffen worden);
  • de leerling vertoont voldoende inzet;
  • een leerling krijgt hoogstens 8 jaar subsidie om HAFA-diploma C te halen.

In overleg met de muziekleraar en de dirigent van het leerlingenorkest kun je instromen bij het leerlingenorkest. De bedoeling is dat leerlingen die beginnen in het leerlingenorkest ongeveer het niveau van het A-examen hebben. Na het behalen van het B-diploma kan een leerling doorstromen naar het harmonieorkest.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een muziekopleiding:

  • Muziekschool Excellent uit Milsbeek. Deze muziekschool geeft momenteel aan het grootste deel van onze leerlingen les. Lessen voor onze leerlingen zijn meestal in het gemeenschapshuis in Mook. Contact via Ineke van der Lee of Harmonie Erica. Muziekschool Excellent voorziet lessen in: Blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, fagot, trompet, trombone, bariton en bas.
  • Muziekschool De Lindenberg in Nijmegen.
  • Hilde Desmet uit Molenhoek geeft les in blokfluit en dwarsfluit. www.hildedesmet.nl
  • Mariëtte Thijssen uit molenhoek geeft les in hobo, altsaxofoon en AlgemeneMuzikaleVorming-lessen op blokfluit of keyboard. www.mtmuziekatelier.nl
  • Niek Heijsterman geeft les in Slagwerk. www.niekheijsterman.nl

 

Nieuwe leden, zowel jeugdleden als volwassenen, zijn van harte welkom!

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Klik hier voor de subsidieregeling

Klik hier voor het aanvraagformulier voor lesgeldcompensatie

Voor alle correspondentie over zaken die hierboven genoemd zijn kun je gebruik maken van ledenadministratie@harmonie-erica.nl