Colofon

Over deze site: www.harmonie-erica.nl

De internetsite van Harmonie Erica is een product van de internetredactie. De pagina’s worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten aan de webmaster. Aan inhoud op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Harmonie Erica is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Harmonie Erica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van de Harmonie Erica bevinden zich links naar externe websites. Harmonie Erica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar de website van Harmonie Erica

Linken naar pagina’s van Harmonie Erica is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Harmonie Erica toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is: http://www.harmonie-erica.nl, met als officiële beschrijving Harmonie Erica.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Harmonie Erica rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmonie Erica