Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter:

E-mail:

Ledenadministratie:

Serenades

Harmonie Erica brengt in bijzondere situaties een muzikale serenade. Dit kan natuurlijk alleen als er voldoende spelende leden beschikbaar zijn. We hanteren daarom de volgende regels:

  • Een serenade kan alleen voor een 50-jarige bruiloft of een vergelijkbare bijzondere gebeurtenis.
  • Serenades kunnen alleen op vrijdag- of zaterdagavond na 19 uur, of op zon- en feestdagen.
  • Serenades dienen minimaal zes weken van tevoren aangevraagd te worden.
  • Omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de muzikanten kunnen helaas niet alle aanvragen die aan bovenstaande regels voldoen gehonoreerd worden.

Financieel

Bankrekening: NL24RABO0131630563 t.n.v. Harmonie Erica Mook

 

Vragen of opmerkingen over of informatie voor op deze site?

Neem dan contact op met de redactie:

 

Technisch contact