Over ons

Een stukje geschiedenis van onze Harmonie

ERICA DOOR DE EEUWEN HEEN

Wie had ooit kunnen denken dat het gelegenheidsorkest, in het leven geroepen ter ere van het bezoek van koningin Emma en Prinses Wilhelmina, uit zou groeien tot een van de oudste verenigingen van de gemeente Mook en Middelaar? Toch is dat precies wat er gebeurd is. Harmonie Erica viert in 2025 namelijk haar 130-jarig jubileum, lees hieronder hoe het zover gekomen is…

Gelegenheidsorkest
Toen burgemeester F. Kooijmans het nieuws ontving dat koningin Emma en Prinses Wilhelmina (toen 14 jaar oud), op 20 mei 1895 Mook met een bezoek zouden vereren en het verzoek kreeg deze dag: ‘zo luisterrijk mogelijk’ te organiseren, ging hij direct aan de slag. Met behulp van de heer J. Broeder (bovenmeester aan de school) formeerde hij een gelegenheidsorkest dat het Koninklijk Bezoek met muziek zou verwelkomen. Dit gelegenheidsorkest kreeg gestalte in de vorm van een fanfare. Er werd druk gerepeteerd en niet voor niets. Het optreden op 20 mei 1895 werd een groot succes. Enthousiast door het behaalde succes besloten de muzikanten, onder leiding van de heer Broeder, verder te gaan. De oprichting van Fanfare Erica was een feit. Dat werd ook bij de notaris bekrachtigd in een officiële akte op 25 april 1895.

Tot de Eerste Wereldoorlog werd er onder bezielende leiding van bovenmeester Broeder flink geoefend, werden herhaaldelijk prijzen op concoursen gewonnen en behaalde de fanfare uiteindelijk een plaats in de afdeling uitmuntendheid. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog zat de Fanfare in een diep dal, maar na een tijdje sukkelen werd de oude dirigent weer aangesteld en ging het weer crescendo omhoog. Erica had haar eerste jubileum in 1920: 25 jaar oud. Tot de Tweede Wereldoorlog liep het eigenlijk voorspoedig. Er werden weer verschillende prijzen gewonnen op concoursen

Tweede Wereldoorlog
Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, stond Erica voor een moeilijke keuze: doorgaan of niet. Vooralsnog werd er geen beslissing genomen. Toen echter in 1942 de ‘Kulturkammer’ Erica voor het ultimatum stelde dat Erica zich aan moest sluiten bij deze  instelling, omdat anders geen uitvoering meer gegeven mocht worden, besloot het bestuur om het muziekkorps te ontbinden. Aan het einde van de oorlog werd heel Mook geëvacueerd en bij terugkomst werd er in de puinhopen van het dorp geen enkel instrument meer teruggevonden. Het vaandel leek ook verloren, maar werd later in een schuttersputje langs de weg in het “Mokse Broek” teruggevonden.

Na de bevrijding van Mook in het najaar van 1944 werd aansluiting gezocht bij de KNF: de Koninklijke Nederlandse Muziekfederatie. Van de KNF werd een bijdrage van 500 gulden ontvangen. De eerste zorg was natuurlijk nieuwe instrumenten. Geld was er niet, dus bleef er niets anders over dan lenen. Daarom gingen leden “de boer” op om van heinde en verre instrumenten te lenen. Door muziekkorpsen in de regio, die geen oorlogsschade hadden geleden, werden tijdelijk instrumenten ter beschikking gesteld. Daarnaast werden koperen hulzen van granaten en kogels verzameld, waarvan instrumenten werden gemaakt. Dat de kwaliteit van deze instrumenten niet optimaal was, mag duidelijk zijn, maar voorlopig was men geholpen. De wederopbouw van fanfare Erica kon beginnen.

In augustus 1945 was het eerste optreden alweer een feit. Weliswaar zonder uniform en met geleende oude instrumenten, maar Erica was er weer. Door de oorlog was het gouden jubileum van april 1945 in de verdrukking gekomen, maar op 5 augustus 1945 werd op bescheiden wijze het gouden jubileum alsnog gevierd. Niet alleen Mook werd opnieuw opgebouwd, maar ook de fanfare werd nieuw leven ingeblazen. Er werd weer deelgenomen aan concoursen en binnen een paar jaar zat Erica weer in de eerste afdeling. In 1958 kwamen er ook weer uniformen. Weliswaar oude afgedankte politie-uniformen, maar er was weer een uniform. Mede door de inzet van lokale bedrijven werd Erica ook weer nieuwe instrumenten rijker. In 1960 werd er zelfs een muziekconcours georganiseerd vanwege het 65 jarig bestaan. In 1961 wordt ook een overeenkomst gesloten met de Heikneuters, over de inzet van de Hofkapel (de latere ‘Heituters’). In 1962 vond er een bezoek aan Remscheid plaats waar ook het majorettencorps de show stal. In 1970 bij het 75-jarig jubileum werd er uiteraard weer feest gevierd: een rondgang door het dorp, een receptie en een feestavond. Daarnaast ontving de Fanfare van Hare Majesteit koningin Juliana de penning van Verdienste.

Van fanfare naar harmonie
Mede door het steeds afnemende aantal jeugdleden, besloot het bestuur van fanfare Erica om de fanfare om te vormen tot een harmonie. Beoogd werd, door het bredere scala van instrumenten, belangstelling te kweken bij jongeren en deze jongeren te stimuleren zich aan te sluiten bij de harmonie. Het motto luidt niet voor niets: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’! Het eerste optreden van harmonie Erica in februari 1972 was een groot succes: het bestuur had een goede keus gemaakt. In 1975 werd 80 jaar Erica gevierd met onder andere nieuwe uniformen. Bij het 85-jarige bestaan was er naast alle gebruikelijke festiviteiten ook een bootreis naar Venlo.

1995: vieren van het 100-jarig bestaan
In 1995 is uitgebreid stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van harmonie Erica. Zo werd er dat jaar ter ere van het jubileum een gelegenheidsdrumband opgericht, bestaande uit oud-tamboursleden, onder leiding van Tiny Holtmeulen. Tevens werd er een gelegenheidsmajorettengroep in het leven geroepen, onder leiding van Sandra Wijers. Het jubileumfeest van harmonie Erica werd een fantastisch DORPSFEEST. Er werden van woensdag 24 mei t/m zondag 28 mei activiteiten georganiseerd voor alle doelgroepen van de Mookse bevolking; van miniplaybackshow tot ouderenmiddag, van dorpsontbijt met frühshoppen tot een grote internationale muzikale happening. Tijdens deze happening werden straatoptredens in Mook en Molenhoek verzorgd door harmonie Erica, drumband, majorettes en korpsen uit Duitsland, Tsjechië, Amsterdam en de regio. Het hoogtepunt was uiteraard het jubileumconcert van harmonie Erica onder leiding van Theo van der Lee, met medewerking van gelegenheidsdrumband en –majorettenkorps.

2005: vieren van het 110-jarig bestaan
Erica bereikte ook moeiteloos het 110-jarig bestaan. Reden voor de voorzitter Lex van der Werf om hier een groots muziek- en spelspektakel van te maken. Er werd aan de Maaskade een grote tent geplaatst waar uiteraard concerten werden gegeven, maar waar er ook aan ontspanning werd gedaan. Helaas overleed op 3 december onze voorzitter Lex van der Werf, zijn enthousiasme was voor velen een inspiratie.

Van 110 naar 120 jaar
Na het jubileum wilden we zo snel mogelijk verder werken aan de kwaliteit van onze Harmonie. We hebben in die tijd voor het eerst ook een “heidag” georganiseerd om wat breder met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over onze toekomst. In 2009 kregen we helaas het bericht dat Theo van der Lee, onze dirigent, ziek was. Na een lang ziekbed met ups en downs overleed Theo op 23 juli 2011. Dat was een grote schok voor onze Harmonie want Theo had 17 jaar lang inspirerend en enthousiast onze Harmonie geleid en was daarnaast ook zeer begaan met het lot van onze vereniging. Gedurende de ziekte en ook kort daarna waren wij in de gelukkige omstandigheid dat vanuit de vriendenkring van Theo wij gebruik konden maken van veel gastdirigenten. Met name Vincent van de Logt heeft ons door een moeilijke periode heen gesleept.

Toch moesten wij natuurlijk op zoek naar een nieuwe dirigent. Een sollicitatiecommissie werd opgericht en een aantal geselecteerden mocht een proefdirectie komen doen. Unaniem viel onze keus op Jos Heutmekers, die we in december 2011 konden benoemen. Na een paar jaar met Jos waarin we o.a. naar de Floriade gingen en op muziekreis naar Slenaken vond Jos het tijd om zijn vleugels uit te slaan en in de zomer van 2014 hadden we ons laatste zomerconcert met Jos aan de Maaskade. Een nieuwe sollicitatieprocedure ging van start en ook nu weer was het orkest na proefdirecties unaniem over een aanstelling van Roel van Beuningen. Vlak voor het zomerconcert van 2014 konden we Roel aanstellen en hem tijdens dit concert presenteren. Roel leidde ons naar ons jubileumconcert in 2015. Dit concert op 17 oktober was een groot succes en een uitdaging naar de toekomst.

Van 120 naar 125 jaar
Na het jubileumconcert ter ere van het 120-jarige bestaan richten we ons nu op een verdere groei van onze Harmonie zodat we straks in 2020 trots en voldaan een prachtig 125-jarig jubileum kunnen gaan vieren!

125 jaar

De Coronapandemie had ons jubileum behoorlijk geraakt. Alle festiviteiten die we in de planning hadden staan voor de gemeenschap van Mook en Middelaar moesten als gevolg van de lockdowns uitgesteld worden. En ook hier gold het gezegde van uitstel komt afstel. We waren na 2 jaar te ver weg van de oorspronkelijke datum om nog een 125-jarig jubileum te vieren. We gaan op naar ons volgende lustrum.

Van 125 naar 130 jaar

Zoals zoveel verenigingen moesten ook wij een stapje terug in de coronaperiode. Wij heel blij dat we de weg voorwaarts weer gevonden hebben met veel inzet en onder leiding van onze nieuwe dirigent Jeroen Geurts. Het ledenbestand groeit en in 2024 kunnen we eindelijk weer een schoolproject starten om ook de jeugd kennis te laten maken met muziek en hoeveel voldoening daar uit te behalen is. De plannen voor ons 130-jarig jubileum zijn nu in de maak. We zullen waarschijnlijk op 17 – 18 mei 2025 dit jubileum vieren.