In Memoriam Mia Broekmans-ten Haaf

Op zaterdag 5 oktober ontvingen wij in de ochtend het verschrikkelijke nieuws, dat Mia Broekmans-ten Haaf op 58-jarige leeftijd gedurende de nacht aan een hartstilstand was overleden.

Mia is sinds 2002 één van de centrale personen geweest in onze harmonie. Ze was gedurende tien jaar van 2002 tot en met 2012 onze zeer accurate secretaris, ze verzorgde nog steeds op perfecte wijze de ledenadministratie, ze voorzag het bestuur van goed gefundeerde en niet te negeren adviezen, ze was één van de drijvende krachten achter geld opbrengende acties van Harmonie Erica. Ze maakte deel uit van de jubileumcommissie, die de festiviteiten voor het 125-jarig bestaan van onze harmonie organiseert, in het pinksterweekend van 2020. En dan heb ik vast nog wel enige van haar activiteiten niet opgenoemd.

Mia en haar man Ton woonden altijd alle optredens van ons harmonieorkest en ons opleidingsorkest bij, ongeacht waar die optredens plaats vonden. Ze is mee geweest met alle muziekreizen, die de Harmonie de afgelopen jaren heeft gemaakt.

Afgelopen weekend vond de jaarlijkse rommelmarkt van Harmonie Erica plaats. Dit jaar in diepe rouw. Op zondagochtend hebben wij Mia in eigen Harmoniekring herdacht en daarna hebben we in de stijl van Mia in zeer grote saamhorigheid gewerkt voor onze vereniging.

In al haar bezigheden was Mia zeer consciëntieus en ze verwachtte dat van anderen ook en dat kon wel eens botsen, afspraken die je met haar maakte kwam ze altijd na, zelfs als ze alle reden had om een keer te verzaken. Dat was niet haar werkwijze. Op Mia kon je altijd een beroep doen.

Mia was een heel aardige, behulpzame, sportieve, intelligente en actieve vrouw, die in onze dorpsgemeenschap, niet alleen voor Harmonie Erica heel veel heeft betekend.

 

Wij zijn Mia heel dankbaar voor alles wat ze voor Harmonie Erica heeft gedaan en we zullen Mia binnen onze Harmonie heel erg gaan missen. Wij wensen Ton en haar familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van hun grote verlies.

 

Chris Visscher

(voorzitter Harmonie Erica)